ID AcademyIntegral LivspraksisMindfulness udd.Mentor udd.Coach udd.Psykoterapeut udd. <<

ID Psykoterapeut Uddannelsen på ID Academy. Kvalitetsgodkendt integral psykoterapeut uddannelse v/ Ole Vadum Dahl.

4 store skridt i den rigtige retning

Hvert år af den 4-årige ID psykoterapeut uddannelse bringer dig et stort skridt videre i retningen af at blive en kompetent og empatisk psykoterapeut, som kan arbejde fagligt og etisk forsvarligt med almindelige menneskers mest hyppigt forekommende problemer.

I kraft af både den store faglige udvikling og den dybe personlige udvikling du selv går igennem i løbet af uddannelsen, bliver du år for år dygtigere og dygtigere til at hjælpe mennesker med at få livet tilbage og genfinde glæden, når kriser og psykiske problemer har ødelagt livsglæden og livskvaliteten for dem.

Her er en oversigt over de temaer, som du lærer at arbejde terapeutisk med, efterhånden som du trin for trin bevæger dig frem mod din psykoterapeut-certificering:

ID Academy's psykoterapeut uddannelse - 1. år

På 1. år af ID Academy's 4-årige Psykoterapeut Uddannelse vil du lære en række helt grundlæggende psykoterapeutiske metoder og færdigheder. Du vil bl.a. lære, hvordan du som kommende psykoterapeut kan hjælpe dine terapiklienter med i højere grad at acceptere sig selv, med at højne selvværdet, og med at få en større tiltro til sig selv og deres muligheder.

Samtidigt er 1. år af ID Academy's psykoterapeut uddannelse en både teoretisk og praktisk grunduddannelse i integral psykoterapi, som er en syntese af det bedste fra den nyeste psykologiske forskning og de seriøse spirituelle traditioners enorme viden om spirituel og transpersonel udvikling.

ID Academy's psykoterapi uddannelse - 2. år

På 2. år af den 4-årige Psykoterapi Uddannelse lærer du, hvordan du som psykoterapeut kan arbejde med dine kommende terapiklienters opvækst og familiemæssige baggrund. Du vil blive trænet i at hjælpe mennesker med at bearbejde de bevidste og ubevidste erindringer, som kan gribe forstyrrende ind i voksenlivet og have en ødelæggende effekt på både forholdet til os selv og til andre mennesker.

ID Academy's psykoterapeutuddannelse - 3. år

På 3. år af ID Academy's Psykoterapeutuddannelse lærer du, hvordan du som psykoterapeut arbejder med par- og seksualitets-problemer, og med bearbejdning af tab og sorg i forbindelse med skilsmisser, dødsfald mv. I det hele taget vil du lære, hvordan du bedst muligt hjælper dine kommende terapiklienter igennem identitets- og livskriser på en måde, hvor livets udfordringer generelt og par-/ seksualitetsproblemer i særdeleshed kan blive en anledning til vækst og større livskvalitet.

ID Academy's psykoterapiuddannelse - 4. år

På 4. og sidste år af ID Academy's psykoterapiuddannelse lærer du, hvordan du som psykoterapeut arbejder med spirituelle og transpersonelle temaer i psykoterapi. For det første vil du blive uddannet til bedst muligt at kunne hjælpe dine kommende terapiklienter med at forstå, bearbejde og integrere de ofte overvældende spirituelle oplevelser, som spontant kan dukke op både i forbindelse med traditionel psykoterapi, som en konsekvens af at have indtaget euforiserende stoffer eller i forbindelse med intense livskriser. For det andet vil du lære at genkende og forholde dig terapeutisk til de egentlige spirituelle kriser, som er en naturlig konsekvens af dybtgående spirituel udvikling ind i højere transpersonelle bevidsthedsdimensioner.

Sådan kommer du i gang

Hvad skal du gøre for at være med?Åben video på YouTube
Psykoterapeut Uddannelse
  • Tilmeld dig nyhedsbrev

    * obligatorisk
  • Subscribe to feed Tilmeld dig nyhedsfeed